Frågor och svar - Reklamation / klagomål

Reklamation / klagomål

 1. Bussen jag åkte med blev sen, får jag ersättning?
 2. Hur gör jag en reklamation?
 3. När betalas ersättning ut?
 1. Bussen jag åkte med blev sen, får jag ersättning?

  Nej, det får du generellt inte, om inte bussen varit extremt sen och förseningen berott på fel gjorda av Festivalbussen. Köer, förseningar på grund av raster, färjeöverfarter eller liknande är inte underlag för ersättning.

 2. Hur gör jag en reklamation?

  Reklamationer skickas till:

  Festivalbussen i Göteborg AB
  Box 7030
  402 31 Göteborg

  Ärendet måste vara oss tillhanda senast 30 dagar efter avslutad resa för att vi ska kunna behandla det. Bifoga förklaring och eventuella kvitto.

 3. När betalas ersättning ut?

  Utbetalning av ersättning görs senast 1 månad efter att ärendet är färdigbehandlat.